Temesy Ágnes+36-30-308-14-35, temesy.agi@t-online.hu
Életkor: 56 év
Végzettség: gyógypedagógus diploma
Foglalkozás: gyógypedagógus
Max. szintáltalános iskola
TanulónálBudapesten 1. 2. 3. 4. 12. 13. 14. kerületekben, Solymáron, Ürömön, Pilisborosjenőn, Budakalászon
Saját helyszínenBudapest 3. kerület
Óradíj 7000-10 000 Ft/60 perc,
függ a tanítás helyszínétől és hogy heti egy vagy több órára van igény
EgyébDerűs, türelmes, empatikus személyiség vagyok. Kétszakos gyógypedagógus diplomám és két pedagógus szakvizsgám van, de ami ennél talán még fontosabb, 30 év tanítási, fejlesztési tapasztalattal rendelkezem. Játékos feladatokkal, gyakori tevékenységváltással, motiváló eszközökkel tanítok, fejlesztek.
Hagyok elég időt a tanultak begyakorlására. Úgy tervezem a foglalkozások feladatait, hogy a gyerekek jussanak sikerélményhez, hogy megmaradjon vagy kialakuljon bennük a pozitív hozzáállás a tanuláshoz. Vállalom:
óvodások iskolaelőkészítését, tanulási nehézséggel küzdő alsó tagozatosok felzárkóztatását, diszlexia, diszkalkulia részképességzavarok terápiáját, komplex gyógypedagógiai fejlesztést ( figyelem, munkamemória, finommotorika, szem-kéz koordináció, síkbeli és tárbeli orientáció, logikus következtetések, megfigyelőképesség, testséma, szerialitás, szóbeli kifejezőkészség, stb.fejlesztése), egyéni tanrendes alsó tagozatosok otthoni oktatását, osztályozó vizsgára való felkészítését
Tanít mégáltalános korrepetálást, fejlesztőpedagógiát, iskola-előkészítést, magyar nyelv és irodalmat, matematikát

Hegedüs Csilla+36-30-675-70-06, hcsilla17@gmail.com
Életkor: 34 év
Végzettség: Gyógypedagógus-logopédus, diszkalkulia terapeuta, nyelvlökéses nyelés terapeuta
Foglalkozás:
Max. szint
TanulónálMegbeszélés szerint
Saját helyszínenBudapest/Online
Óradíj9000/45
EgyébHivatásomban törekszem a következetesség fontosságára, a gyógypedagógiai alapelvek és a terápiás lépések betartására. Óráimon gyakran ötvözöm a fejlesztő feladatokat kreatív és művészi tevékenységekkel, mint például a rajzolás, festés, zenélés. A terápiák egyik fő eleme nálam a mozgás-beszéd integrációs gyakorlatok pl. mozgásos mondókák, babzsákos gyakorlatok.
🔸Artikulációs (pösze) terápia
🔸Nyelvlökéses nyelés tréning
🔸Megkésett beszédfejlődés, beszédindítás foglalkozás, tanácsadás
🔸Komplex anyanyelvi fejlesztés
🔸Beszédértés és észlelés fejlesztése
🔸Iskolaelőkészítő foglalkozás
🔸Diszprevenció és reedukáció -> diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia megelőzése és kezelése
Tanít mégbeszédtechnikát, fejlesztőpedagógiát, magyart (külföldikenek)

Vilmos Andrea+36-70-239-91-37, andreavilmos@gmail.com
Életkor: 53 év év
Végzettség: gyógypedagógus, pszichopedagógia, autizmus spektrum zavarok pedagógiája
Foglalkozás:
Max. szintóvoda, általános iskola, középiskola
Tanulónál-
Saját helyszínenBudapest 17.kerület
Óradíjmegegyezés szerint
EgyébSzakvizsgázott gyógypedagógus, mozgásfejlesztő szakember saját helyszínen vállalja:
Egyéni felmérés alapján:
- iskola-előkészítő komplex foglalkozás egyéni vagy csoportos formában
- szociális-kommunikációs-, társas készségek fejlesztése óvodás- és iskoláskorban egyéni és/vagy csoportos formában
- autizmus specifikus fejlesztés
- szülőcsoport autizmussal élő gyermekek/tanulók részére
- komplex gyógypedagógiai fejlesztés óvodás- és iskoláskorban (BTMn - tanulási nehézség)
- komplex gyógypedagógia fejlesztés óvodás- és iskoláskorban (SNI tanulási zavar)
- tanulási nehézség/zavar hátterében álló részképességek fejlesztése
- diszlexia, diszkalkulia terápia
- korrepetálás alsó tagozatos tanulók számára
Tanít méggyógypedagógiátVISSZALÉPÉS AZ ELŐZŐ OLDALRA